Copyright 
 
Copyright 2008 voor:
tekst en foto's: Timmerfabriek Aga, Zeijen
tekst en fotoredactie: Petra Geerts, Zeijen 
ontwerp: Monique Kalfsbeek Verkade bno, Peest 
 
Niets van of uit deze website mag zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n)
worden overgenomen, geciteerd of gebruikt op
welke manier en via welk medium dan ook.